Knjiga 0vredna

Dejan Karba

NOVO

0vredna

Knjižni prvenec nekdanjega preiskovalnega novinarja Dejana Karbe sledi resnični zgodbi o mladem kaplanu in premladem dekletu.

Knjiga, ki jo držite v rokah, je nastala iz preprostega razloga: slišati. Slišati žrtev, ki celotno svoje življenje ni našla trenutka, da bi v celoti in ne zgolj po fragmentih povedala svoje strašne zgodbe. Ta trenutek je sestavljen iz poguma in iz moči, in če ni enega, tudi drugega ni in tak trenutek se zato neredko ne zgodi.

Pričujoča knjiga je odtis časa, v katerem se je, v svetovnem merilu, zgodilo preveč podobnih oziroma istih zgodb, kot je zgodba mlade Slovenke, ki je zaradi odnosa s klerikom morala iz domovine. Zlorabljanje mladoletnic in mladoletnikov, ki smo mu bili v Rimskokatoliški cerkvi priča v zadnjih desetletjih, je akutna, strašna in realna, naglavna težava moderne Cerkve, s katero se pospešeno ukvarjajo njene ekspertne komisije in tisti del rimokatolištva, ki od okostenele organizacije terja usodno pomembne vsebinske spremembe in katarzo.

Knjiga je napisana z veliko mero avtobiografske note, s čimer želim razložiti ozadje nastajanja zgodbe o premladi Tanji in mladem doktorju teologije, takratnem kaplanu, danes upokojenem kardinalu Francu Rodetu, doslej najpomembnejšem kleriku izmed Slovencev: Rode je po Jakobu Missii in Alojzu Ambrožiču tretji Slovenec, ki je bil imenovan v kardinala

Shopping Cart